Mạng lưới ATM Ngân hàng HSBC Việt Nam Hồ Chí Minh

Điểm đặt máy ATM HSBC Hồ Chí Minh

Quận 1 16 địa điểm
Quận 2 4 địa điểm
Quận 7 3 địa điểm
Quận 11 1 địa điểm
Quận Bình Thạnh 1 địa điểm
Quận Gò Vấp 1 địa điểm
Quận Phú Nhuận 1 địa điểm
Quận Tân Bình 3 địa điểm