Chi nhánh Hà Nội

  • Địa chỉ: Tòa Nhà Pacific Place - 83B Lý thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm
  • Số điện thoại: (84 4) 3933 3189
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00h sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Hà Nội


Các chi nhánh HSBC Quận Hoàn Kiếm