Phòng Giao dịch Giảng Võ

  • Địa chỉ: Tòa Nhà HICT, 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa.
  • Số điện thoại: (84 4) 3933 3189
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00h sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Giảng Võ