Phòng giao dịch Hoàn Kiếm

  • Địa chỉ: Tòa nhà Asia, 6 Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm
  • Số điện thoại: (84 4) 3933 3189
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00h sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Hoàn Kiếm


Các chi nhánh HSBC Quận Hoàn Kiếm