Phòng giao dịch Phan Chu Trinh

  • Địa chỉ: Tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
  • Số điện thoại: (84 4) 3933 3189
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00h sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Phan Chu Trinh


Các chi nhánh HSBC Quận Hoàn Kiếm