Chi Nhánh Lê Đại Hành

  • Địa chỉ: Khu 1-04 và 1-06, Tầng trệt, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11
  • Số điện thoại: (84 8) 3829 2288
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00h sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh Lê Đại Hành