Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
  • Số điện thoại: (84 8) 3829 2288
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00h sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh


Các chi nhánh HSBC Quận 1