Phòng giao dịch Cộng Hòa

  • Địa chỉ: Tòa nhà E-Town 3, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình (Vui lòng liên hệ tại cổng đường Ấp Bắc)
  • Số điện thoại: (84 8) 3829 2288
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00 sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Cộng Hòa