Phòng giao dịch Điện Biên Phủ

  • Địa chỉ: Tòa nhà 194 Golden, 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh
  • Số điện thoại: (84 8) 3829 2288
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00 sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Điện Biên Phủ