Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ

  • Địa chỉ: Toà nhà Royal Centre , 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
  • Số điện thoại: (84 8) 3829 2288
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00 sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ


Các chi nhánh HSBC Quận 1