Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi

  • Địa chỉ: Tầng Trệt, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
  • Số điện thoại: (84 8) 3829 2288
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00 sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi