Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng

  • Địa chỉ: Tòa Nhà Broadway B, 102 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7
  • Số điện thoại: (84 8) 3829 2288
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: 8.00 sáng - 5.00 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng