Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ninh Kiều.

  • HSBC Quận Ninh Kiều
  • Chi nhánh Cần Thơ

    Tòa nhà STS, 11 Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ