Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại Quận Đống Đa Hà Nội

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Đống Đa.