Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.