Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.