Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.