Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.