Ngân hàng HSBC Việt Nam

Trụ sở chính: Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84 8) 3829 2288

Mạng lưới atm Ngân hàng HSBC Việt Nam tại các tỉnh thành

ATM Hồ Chí Minh 30 địa điểm
ATM Hà Nội 15 địa điểm
ATM Đà Nẵng 6 địa điểm
ATM Cần Thơ 2 địa điểm
ATM Bình Dương 4 địa điểm