Chi nhánh Ngân hàng HSBC Việt Nam tại Cần Thơ

Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Cần Thơ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 1 địa điểm,...

Chi nhánh HSBC tại quận/huyện của Cần Thơ